Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Terapia zajęciowa

TERAPIA ZAJĘCIOWA

 

  Terapia zajęciowa w Domu Pomocy Społecznej w Malborku przybiera różne formy. Można podzielić je na terapie ruchowe, intelektualne i manualne. Stanowi ona bardzo skuteczną receptę dla ciała i ducha każdego z podopiecznych, bez względu na płeć i wiek.

 

Celem prowadzonej w naszym Domu terapii zajęciowej jest:

 

- stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i zdolności,

- wykorzystywanie potencjału intelektualnego,

- przywróceniu zdolności nawiązywania kontaktów i umiejętności współżycia z innymi ludźmi,

- przywrócenie sprawności fizycznej, pozwalającej przynajmniej na samodzielne wykonywanie prostych czynności,

- nabywanie umiejętności w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego,

- stworzenie warunków zapewniających poczucie bezpieczeństwa, intymności, przynależności,

- rozwijanie samorządności po przez włączenie mieszkańców do współdecydowania o bieżących sprawach Domu,

- podtrzymywanie i utrwalanie więzi z rodziną.

 

W naszym Domu utworzone są różne formy terapii dopasowane do potrzeb, ograniczeń psycho-ruchowych, zdolności i zamiłowań naszych mieszkańców. Są to:

 

Ergoterapia - terapia poprzez zajęcia manualne takie jak: tkactwo, hafciarstwo, dziewiarstwo, wikliniarstwo, krawiectwo, stolarstwo i ogrodnictwo,

 

Arteterapia - terapia sztuką, opierająca się na założeniu, że proces twórczy służący autoekspresji pomaga mieszkańcom rozwiązywać problemy i konflikty, redukować stres, podnosić samoocenę. W ramach tej terapii prowadzone są zajęcia rysunku, malarstwa, sztuki użytkowej, zdobnictwa i dekoratorstwa,

 

Kinezyterapia – czyli terapia ruchem, ćwiczenia fizyczne prowadzone przez uprawnionych rehabilitantów. Zaspakaja ona między innymi potrzebę rywalizacji, wyładowania emocji, odreagowania, relaksu i współzawodnictwa,

 

Muzykoterapia – podstawowym środkiem oddziaływania w muzykoterapii jest dźwięk, muzyka, która często jest wyzwalaczem i katalizatorem pozytywnych przeżyć i emocji. Zajęcia muzykoterapii realizowane są przez: słuchanie, śpiewanie i naukę piosenek, wspólne słuchanie muzyki, zabawy muzyczno-ruchowe, grę na instrumentach, muzykowanie grupowe, udział w koncertach, spektaklach teatralnych, słuchanie muzyki relaksacyjnej,

 

- Zajęcia kulinarne – celem tej formy terapii jest realizowanie zamiłowań kulinarnych, rozwijanie ich oraz prezentacji swoich osiągnięć. Poprzez udział w zajęciach mieszkańcy poznają zasady higieny, zdrowego żywienia, wpływu diety na poprawę zdrowia. W ramach terapii kulinarnej proponowane są zajęcia o tematyce:

- przygotowywanie prostych potraw np. pieczenie ciast, robienie deserów, sałatek, kanapek, potraw z mięsa, warzyw, makaronów itd.

- estetykę podawania potraw,

- naukę podstawowych zasad nakrywania stołu,

- poznawania wartości odżywczych produktów żywnościowych,

- wykonywanie zajęć pomocniczych w kuchni,

zredagowała: Dorota Kurapiewicz

 

 

 

Śpiewy na terapii

Śpiewy na terapii

Walentynkowe wypieki

Walentynkowe wypieki

PRACE NASZYCH MIESZKAŃCÓW

PRACE NASZYCH MIESZKAŃCÓW

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny